Vulva Kitchen

Vulva Kitchen, 2021, Installation: scrap kitchen parts, glazed stoneware, 6’x 5’x 3’