Vulva Kitchen

Vulva Kitchen, 2021, Installation: detail shoot